آخرین اخبار

افوس

افوس در ۸کیلومتری بویین میاندشت مرکز شهرستان بویین میاندشت  و بین  روستا های  داش گسن ، خویگان و شهر بویین میاندشت واقع است. شهر  افوس در دامنه کوه قوسی شکل به همین نام ایجاد شده است .  این کوه بلند و برف گیر بوده  و بدین علت جویبارهای زیادی از این کوه سرچشمه میگیرد.

250220131556

از مجموع جویبارهای این کوه، آب سرچشمه که منبع اصلی آب زراعی افوس است تأمین میگردد. جوی سرچشمه راه خود را در دره ای مشجر و با صفا بطرف شمال باز می کند. خانه های افوس در مغرب این دره پر درخت در امتداد شمال به جنوب گسترش یافته است و زمینهای زراعی در مشرق و جنوب دره فوق توسعه یافته است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.