آخرین اخبار

آب و هوا

آب و هوای افوس معتدل کوهستانی است زمستانش سرد و پربرف و تابستانی ملایم و مطبوع دارد. کوهستانی بودن افوس و تغییرات ناگهانی حرارت سبب وزش بادهائی به اسامی : باد قبله، باد توغان، وزمه باد، باد مشرق و باد مغرب می گردد در نزد افوسیها مفیدترین آنها وزمه باد است که خوش یمن نیز می باشد موقع وزش آن از اواخر اسفند ماه تا اوایل فروردین ماه است که بیش از ۲۰ روز ادامه دارد. وزش این باد برفهای سنگین را میبرد واشجار را بارور می سازد و بقول افوسی ها صفا وحالی بعد از یک دوره ممتد زمستان به افوس می دهد بی مناسبت نیست که افوسیها در وصف این باد شعر زیر را می خوانند:

وزمه باد ای وزمه باد ای شاه بادان  …..  غم ز دل برداری و برف از نساران

تنوع آب و هوا و جنس خاک سبب رویش گیاهان علفی و بوته ای خودرو در افوس میگردد وجود این گیاهان سبب میشود که در فصل گرم، صحرا و بیابان افوس سبز و خرم باشد.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.